Зміна тарифів для користувачів системи перевірки легітимності СДЗ

06.06.2019

Перш за все, висловлюємо Вам свою повагу та вдячність, що користуєтеся послугами нашого підприємства та сподіваємося на подальшу співпрацю.

У пункті 3.2 Договору про надання інформаційно-технічних послуг по доступу до основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання (надалі за текстом - Договір) визначено, що «оплата за перегляд  реквізитів одного складського документу на зерно в автоматизованій системі «Основний реєстр» складає 19 (дев’ятнадцять) грн. 68 коп., в т. ч. ПДВ 2 грн. 28 коп. За умови більше 2000 (дві тисячі)  переглядів реквізитів складських документів на зерно за календарний місяць вартість послуги перегляду  реквізитів одного складського документу на зерно складає 16 (шістнадцять) грн. 40 коп. в т. ч. ПДВ 2 грн. 73 коп.».

Вказаний у пункті 3.2 Договору розмір оплати за перегляд реквізитів одного складського документу на зерно є таким, що визначався ще у 2014 році та до теперішнього часу жодного разу не змінювався.

При цьому, варто зазначити, що за останні п’ять років постійно змінювався рівень інфляції, у тому числі й у бік зростання; мінімальна заробітна плата з 2014 року зросла з розміру 1218грн. до розміру 4173 гривні (тобто на 242%); зросла вартість на послуги інших організацій та підприємств, що забезпечують нормальне функціонування господарської діяльності ДП «Держреєстри України» (такі, як: послуги оренди приміщення; комунальні послуги, послуги зв’язку та телекомунікаційні послуги та інше).

Так, з моменту укладання Договору розмір мінімальної заробітної плати протягом 2018 -2019 років зазнав зростання з розміру 3723грн. до 4173 гривні, як і інші витратні статті підприємства, що формують собівартість  плати за перегляд реквізитів одного складського документу на зерно в рамках укладеного Договору. Варто підкреслити, що передбачити зміну вказаних обставин ДП «Держреєстри України» на момент укладання Договору не могло.

Наразі діючий розмір плати, вказаний у пункті 3.2 Договору не може виконувати свого економічного призначення щодо забезпечення стабільної та безперебійної роботи нашого підприємства. Вказані обставини є підставами для поточного збільшення розміру плати за надання інформаційно-аналітичних послуг з перегляду реквізитів складських документів на зерно в автоматизованій системі «Основний реєстр», що вказаний у п.3.2 та безпосередньо підпункті 3.2.2 Договору.

З урахуванням зазначеного, керуючись статтями 651, 652 Цивільного кодексу України, змушені Вам повідомити про підвищення розміру плати за перегляд  реквізитів одного складського документу на зерно в автоматизованій системі «Основний реєстр» до 22 (двадцять дві) грн. 38 коп., в т ч. ПДВ 3 грн. 73 коп. Варто зауважити, що за умови більше 2000 (дві тисячі)  переглядів реквізитів складських документів на зерно за календарний місяць вартість послуги перегляду  реквізитів одного складського документу на зерно складатиме 18 (вісімнадцять) грн. 66 коп. в т. ч. ПДВ 3 грн. 11 коп. Зазначене збільшення розміру плати за перегляд  реквізитів одного складського документу на зерно в автоматизованій системі «Основний реєстр» фактично є індексацією розміру такої плати та її приведення до економічно обґрунтованого розміру з метою недопущення збитковості господарської діяльності ДП «Держреєстри України», що в свою чергу в подальшому негативно відобразиться на відрахуваннях до державного бюджету країни вцілому.

Введення в дію вищевказаного нового розміру плати за перегляд  реквізитів одного складського документу на зерно в автоматизованій системі «Основний реєстр» за Договором планується не пізніше 01 липня 2019 року, у зв’язку з чим просимо Вас протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту направлення листа до Вас, підписати відповідну додаткову угоду, два примірники якої надсилається додатком до листа, та один підписаний з Вашого боку примірник у зазначений строк повернути на адресу ДП «Держреєстри України».

Також змушені сповістити, що у разі Вашої незгоди з новим розміром плати за перегляд  реквізитів одного складського документу на зерно в автоматизованій системі «Основний реєстр» та неповерненні підписаного з Вашого боку примірника відповідної додаткової угоди у строки, вказані у листі, ДП «Держреєстри України» на підставі пункту 7.3 Договору повідомляє, що Договір буде вважатися розірваним за спливом одного календарного місяця з моменту направлення цього листа.


ЗАВАНТАЖИТИ УГОДУ

« назад

Версия для печати